Kategori: Utbildning

  • LoRa och LoRaWAN: Tydliggörande av Begreppen

    LoRa (Long Range) och LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) är termer som ofta används inom området för trådlös kommunikation och Internet of Things (IoT). Dessa begrepp är relaterade men refererar till olika aspekter av teknologin. Låt oss klargöra skillnaderna mellan LoRa och LoRaWAN. LoRa (Long Range): LoRa är grundteknologin som möjliggör långdistanskommunikation för trådlösa…