Samarbete mellan Netmore och Wideco: Framtidssäker Energieffektivisering för Fastighetsägare

Netmore och IoT-utvecklaren Wideco går samman i ett samarbete för att introducera en integrerad lösning inom energieffektivisering för fastighetsägare. Denna lösning, som också har förmågan att förbättra inomhusklimatet, kommer att erbjudas på marknaden genom Widecos kundbas och utnyttjar teknologin bakom Netmore Proptech Node och Netmore LoRaWAN.

Stefan Bohlin, affärsutvecklare på Netmore, understryker att samarbetet mellan Netmore och Wideco möjliggör en nyckelfärdig helhetslösning. Detta gör det enkelt och smidigt för fastighetsägare att påbörja energieffektivisering i hela fastighetsbeståndet eller enskilda byggnader.

Netmore Proptech Node och Netmore LoRaWAN kombinerat skapar en framtidssäker grund för fastighetsdigitalisering där Widecos lösningar kan integreras. Noden möjliggör också konsolidering av befintliga och nya tekniska lösningar och system, vilket ger möjligheter att ta ett centraliserat helhetsgrepp kring digitalisering och cybersäkerhet för hela fastighetsbeståndet.

Genom att bunta samman sin teknik möjliggör Netmore och Wideco för energibolag att ännu effektivare bidra till att fastighetsägare förbättrar inomhusklimatet och minskar energiförbrukningen. Wideco, som för närvarande levererar övervaknings- och monitoreringslösningar till över 250 energibolag i Norden, har en skalbar plattform kallad Wideco Wision för digitalisering av fastigheter.

Karl-Johan Wirfalk, VD på Wideco, poängterar att samarbetet med Netmore är en viktig hörnsten i deras verksamhet och ser fram emot att utveckla det gemensamma erbjudandet. Han betonar även hur deras lösningar förenklar energieffektiviseringsarbetet och möjliggör stora effektivitetsvinster för energibolag och fastighetsbolag genom korrekt datainsamling.