TH1NG Lanserar IoT Open Academy för Att Främja Kunskap och Användning av IoT Open Plattformen

I den senaste utvecklingen från TH1NG har företaget lanserat IoT Open Academy med syftet att öka kunskapen om deras IoT-plattform, IoT Open. Målet är att inspirera fler att upptäcka potentialen inom Internet of Things (IoT) när det gäller att effektivisera verksamheter och främja hållbarhet samtidigt som man söker lönsamma affärsmöjligheter för samarbetspartners. Utbildningen är tillgänglig på engelska för att även nå ut till en internationell publik.

IoT Open är en avancerad och flexibel plattform som ger användare möjlighet att bygga olika IoT-applikationer där IoT Open utgör grunden. För att kunna dra full nytta av plattformen krävs viss kunskap, och det är där IoT Open Academy kommer in i bilden. Academy fungerar som en central plats för kurser, dokumentation, verktyg och andra resurser för de som vill utforska och lära sig mer om IoT Open.

Marcus Rejås, chefsarkitekt för TH1NGs IoT-plattform, förklarar att genom IoT Open Academy gör de det möjligt för alla intresserade att fördjupa sina kunskaper om IoT Open och IoT-området. Genom att förstå hur man kan använda IoT Open på bästa sätt kan kunder och partners identifiera nya möjligheter och skapa attraktiva lösningar och affärer.

En grundläggande, kostnadsfri kurs, kallad IoT Open Basic, erbjuds som tillsammans med olika steg av vidareutveckling möjliggör att bli en certifierad IoT Open-användare för att skapa IoT-applikationer. Kursdeltagare har möjlighet att genomföra grundkursen i sin egen takt på distans. Dessutom erbjuder TH1NG vidareutbildningar och workshops genom instruktörsledda kurser på plats i Stockholm eller hos deras samarbetspartners. Certifiering kommer att tillhandahållas i plattformen för de som vill dokumentera sina kunskaper efter att ha avslutat kursen.

IoT Open Academy riktar sig till en bred publik som inkluderar nybörjare, teknikintresserade, skolelever, systemintegratörer och applikationsutvecklare. Verktygen och resurserna är fritt tillgängliga för alla att använda, vilket gör det möjligt att direkt börja utforska plattformen och verktygen. Dessutom finns det en möjlighet att delta i TH1NGs community för IoT Open för att dela kunskaper och lösningar med andra som är intresserade av IoT.